Nghich Code

Code một cách tốt hơn

POPULAR POSTS

nghichcode posts bgPASCAL - In số thực.by nghichcode, Jul 03, 2017

Để in ra số thực ta sử dụngr là một số thực bất kì, n là độ rộng in số (kể cả phần thập phân và dấu "."), m là số chữ số thập phân. Lưu ý: m,n là số tự nhiên và...

VIEW MORE POSTS

MY TUTORIALS

VIEW MORE TUTORIALS